• Velkommen til PEMAC AS

 • Olje, gass og petrokjemisk industri

 • PAPIRMASSE & PAPIR

 • KRAFT OG ENERGI

 • VANN ANALYSE

 • Industrielt miljø og utslipps overvåking

Pemac har som mål å levere markedets beste online applikasjons tilpassede måle - og analyse instrumenter. Dette for å effektivisere og forbedre kvaliteten på våre kunders prosesser.

VÅR KUNNSKAP - DIN FORTJENESTE
Kontakt oss

Biogass analyse

• CH4
• CO2
• O2
• H2S
• CO
• H2


LES MER

Fuktighetsmåling 

 • Aluminium oksid
 • TDLAS / laser
 • Optisk avkjølt speil
 • I gass, væske og tørrstoff
LES MER

Multigass analyse

• H2S
• SO2
• CO
• NOX
• Ammoniakk
• Benzene
• MEG og flere


LES MER

Oksygen analyse

%- ppbV - ppmV
 • Zirkonium
 • Paramagnetisk
 • Elektrokjemisk
 • Laser


LES MER

Utslippsovervåking

• NOX
• SO2
• CO
• CO2
• CH4
• HCL
• H2O
• Støv
LES MER

Vann analyse

Drikkevann • Elvevann • Avløpsvann
Multi komponent sensor.
 • UV 254
 • Farge
 • Turbiditet
 • TSS
 • BOD
 • COD
 • TOC
 • +  mange flere
LES MER

Mengdemåling gass

Måleprinsipp
• Clamp-on/Inline
• USM transitt
• USM doppler
• Vortex
• Coreolis

LES MER

Mengdemåling væske

Måleprinsipp
• Clamp-on/Inline
• USM transitt
• USM doppler
• Vortex
• Coreolis
• Elektromagnetisk

LES MER

Nivå måling

Måleprinsipp
• Radar
• Ultralyd
• Bypass
• Nivå brytere
• Kapasitiv
• Magnetisk flyter     + mye mer


LES MER
Share by: