• Velkommen til PEMAC AS

 • Olje, gass og petrokjemisk industri

 • PAPIRMASSE & PAPIR

 • KRAFT OG ENERGI

 • VANN ANALYSE

 • industrielt miljø utslippsovervåking

Pemac har som mål å levere markedets beste online/inline applikasjons tilpassede måle og analyse instrumenter. Dette for å effektivisere og forbedre våre kunders prosesser.
Kontakt oss

Biogass

• CH4
• CO2
• O2
• H2S
• CO
• H2
LES MER

Fuktighetsmåling i gass

 • Aluminium oksid
 • Laser TDLAS
 • Portabel
 • Optisk avkjølt speil
LES MER

Multigass

• H2S
• SO2
• CO
• NOX

• Amoniakk
• Benzene
• MEG og flere
LES MER

Oksygen analyse

% - ppmV - ppb
 • Zirkokium
 • Paramagnetic
 • Elektrokjemisk
 • Portabel
 • Elektrokjemisk
 • Laser
LES MER

Utslippsovervåking

• NOX
• SO2
• CO
• CO2
• CH4
• HCL
• H2O
• Støv
LES MER

Vannanalyse

Drikkevann • Elvevann • Avløpsvann
Multi komponent sensor
 • UV 254
 • Fargre
 • Turbiditet
 • TSS
 • BOD
 • COD
 • TOC
 • Flere
LES MER

Mengdemåling gass

Måleprinsipper
• Clampon/Inline
• USM Transitt
• USM Doppler
• Vortex
• Coreolis
LES MER

Mengdemåling væske

Måleprinsipper
• Clampon/Inline
• USM Transitt
• USM Doppler
• Vortex
• Coreolis
LES MER

Nivåmåling

• Radar
• Ultrasonic
• Bypass
• Nivå brytere
• Kapasitiv
• Magnetisk flyter
LES MER
Share by: