Achilles

Pemac er kvalifisert som leverandør i oljeindustriens leverandørregister i Norge og Danmark.
Achilles ID. 14347

OM ACHILLES

Achilles Gruppen er et globalt selskap som er ledende innen området leverandørinformasjon og støtteverktøy ved anskaffelser. Achilles hovedvirksomhet i Norden er å drifte kvalifikasjonsordninger og leverandørregistre for flere ulike bransjer; transport-, energi-, olje, samt bygg- og anlegg. Achilles’ tjenester skaper både muligheter for firmaer og reduserer risikoen i anskaffelsesprosessen. Les mer på http://www.achilles.com/nb
Share by: