Analyse generelle gass komponenter

ANALYSE

Generelle gasskomponenter

OMA 300 UV-VIS (200-800nm), spektrometer for gass og væske 

OMA-300 er vårt flaggskip innen analysatorer og er selve hjørne steinen i AAI teknologien. 
Dette systemet er skreddersydd til en rekke applikasjoner i kraft av sitt grunnleggende design. Med Nova-II spektrometer,
med 1024 fotodioder, som hver gir kontinuerlig måling av gass /væske komponenter som absorberer i UV-VIS spekteret. 
Ultrafine bølgelengder med høy oppløsning gir stor fleksibilitet. 

Fordelen med OMA full-spektrum, er en enorm utvelgelse av komponenter som absorberer i område samtidig som man har en
kraftig og robust bakgrunns korreksjon.

Kan også leveres som rack utgave og heter da OMA-406r / http://aai.solutions/oma-406r#demo 

Velegnet for applikasjoner innen

 • Olje og gass produksjon
 • Svovel gjenvinning
 • Ovnsgass og utslipp
 • Syntetisk fiber kvalitet
 • Petroleum basert løsemiddel produksjon
 • Klor og klorerte forbindelser
 • EDC
 • Pigmenter
 • Farmasøytisk
 • Metall ioner
 • Polymerisasjon
 • Farge
 • Transport
 • Papir og masse

Hovedelementer

 • Nøyaktig overvåkning av single eller multikomponent konsentrasjon
 • Solid state – lite vedlikehold
 • Fiberoptisk probe-fjernmåling
 • Brukervennlig berørings-skjerm
LES MER >>
 • Turn key system for spesifikke applikasjoner
 • 4-20 mA utganger
 • Modbus, Ethernet TCPIP-utgang
 • Bredt bølgelengdeområde for en rekke applikasjoner
 • Enkel å betjene og vedlikeholde

OMA300 SW-NIR (400-1100nm), spektrometer for gass og væske

OMA300 SW-NIR (Short-Wave-Near Infrared) er en variant av vårt flaggskip OMA-300 UV-VIS. 
Med basis på NOVA-II SW-NIR spektrometer, er dette systemet utviklet for kontinuerlig overvåkning av
prøver i absorberings område fra 400nm til 1100nm (bestående i det synlige spekteret og nær infrarødt område). 

OMA300 SW-NIR er meget allsidig på grunn av dens grunnleggende design. 

I NOVA-II, ligger 1024 diskrete fotodioder som overvåker absorberingen prøven i nåtid. Dette gir stor fleksibilitet og selektivitet for de enkelte komponenters absorberings område. 

Den avgjørende faktoren mellom OMA300 SW-NIR og OMA300 UV-VIS, for en gitt applikasjon, er absorberings strukturen av de overvåkede komponentene.
OMA300 SW-NIR er vår industrielle godkjente enhetfor analyse av komponenter med distinkte absorberings funksjoner for bølgelengder lengre enn 700nm. 

I dette systemet vil kombinasjonen av diode rekke teknologi og nær-infrarød spektrofotometri være en elegant, solid og sikker løsning. 
OMA300 har fått en solid anerkjennelse i markedet og er med på å gjøre vår leverandør Applied Analytics Inc til et svært anerkjent globalt merke navn.

Kan også leveres som rack utgave og heter da OMA-406r / http://aai.solutions/oma-406r#demo
LES MER >>

OMA300, H2S analysator

OMA300 H2S er et av AAI’s mest populære produkter. Når en ser mot det brede behovet for H2S overvåking på tvers av bransjer og kontinenter, så er det en grunn til at denne kraftpakken er i raskt fremmarsj over i tidligere industri standarder.

OMA300 H2S analysator overvåker UV-Vis-absorbansen i en kontinuerlig væske / gassprøve, og gir ut sanntids hydrogen sulfid konsentrasjon. 

Respons tiden er 1 til 5 sekunder, måler fra 0-10ppm / 0 -100%, og opp til medie temperatur på +150°C.

Oversikt over forstyrrende kjemiske komponenter i prosess strømmen er et meget sentralt punkt i utvikling av en nøyaktig H2S måling. OMA300 H2S har en pro aktiv tilnærming ved å overvåke hver forstyrrende komponent, som f. eks SO2, COS, merkaptaner, sammen med H2S som en perifier komponent. 
Nøyaktig multi komponent analyse begynner med Nova-II spektrometer, hvor 1024 diskre fotodioder overvåker UV absorbering i sanntid. 

AAI proprietære overordnende regresjon med algoritme, isolerer hver kjemisk komponent konsentrasjon fra den totale sammensatte absorberingen. 
Slutt resultatet er at H2S konsentrasjonen fremkommer helt fri fra påliggende og forstyrrende elementer, samt uten noe kompromiss i forhold til prøvens helhet. 

Med sammenligning av dagens tradisjonelle ”lead acetate tape method”, viser OMA300 H2S frem en elegant og uovertruffen nøyaktighet med sin diode rekke, UV spektrometer teknologi i hydrogensulfid applikasjoner.

Kan også leveres som rack utgave og heter da OMA-406r / http://aai.solutions/oma-406r#demo
Nøyaktig H2S overvåking krever korreksjon for overlappende absorbering av andre vesentlige svovelforbindelser. OMA300 H2S bruker en robust diode rekke teknologi for kontinuerlig å fremskaffe et høyoppløst spektrum. 

Dette gjør at programvaren klarer å skille mellom komponenter og disses absorberings egenskapene der dette forekommer. 
Som et avansert multi-komponent system, overvåker OMA300 H2S kontinuerlig dynamiske konsentrasjoner av H2S, SO2, COS, CS2, og merkaptaner.

Online måling av H2S har vist sin store nytte på tvers av bransjer i områder hvor utslipps kontroll, rør integritet, katalysator beskyttelse, kvalitetssikring (f.eks salg av gass), prosess kontroll (f.eks Claus prosess feed) og skrubber effektivitet verifikasjon er påkrevet.

Typiske industrigrener for OMA300 er for eksempel kull, miljø, generell gass prosesser, LNG, natur gass, fornybar energi og svovel gjenvinning. 
LES MER >>

OMA-300,  ammoniakk analysator

Overflødig ammoniakk slipp nedstrøms fra NOx reduksjons reaktor, indikerer avfall av en kostbar substans. 
Videre kan ammoniakk skape uønskede forbindelser som ammonium, bi-sulfat (et vedlikeholds mareritt), produsere uansvarlig utslipp, og frembringe sveve aske.

OMA300 gir en dynamisk ammoniakk utslipps overvåkovervåking. Er meget nøyaktig fra lavt ppm opp til problematisk % nivå. 
Med OMA300 har du en kraftfull multi komponent online analysator. OMA-300 AS overvåker kontinuerlig UV absorbering i 190-490 nm område hvor ammoniakk, NO, NO2 alle har sine særegne strukturer. 
Med vårt proprietære overordnede regresjons algoritme, isoleres hver absorberings art og dette muliggjør presis måling av ammoniakk og NOx. 

Måling av overflødig ammoniakk nivå gir signal for reduksjon av ammoniakk injeksjon, mens tilstedeværelse av NOx indikerer inneffektiv reduksjon og katalysator svikt.
Velg OMA300 AS for en pålitelig felt analysator, ”solid state” robusthet, og har meget lave vedlikeholds kostnader ved analyse av utslipp av ammoniakk og NOx.
Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) er en prosess for konvertering av farlige nitrogenoksider generell kjent som NOx til to atomer (nitrogen og vann). Konverteringen innebærer injeksjon av ammoniakk oppstrøms fra en katalysator for å opptre som reduksjonsmiddel: 4NO + 4NH3 + O2 ? 4N2 + 6H2O.
Ammoniakk utslipp refererer til ureagert ammoniakk konsentrasjonen funnet i avløpsvannet/bekken fra denne reaksjonen. På den ene siden, indikerer ammoniakk slip overskytende ammoniakk og derfor effektiv konvertering av NOx. Overdosert ammoniakk injeksjon har flere bivirkninger, spesielt relevant for økonomien og vedlikehold av prosessen:
 • Ammoniakk er dyrt. Korrekt mengde forhold i den kjemiske reaksjonen er derfor viktig for å unngå sløsing ved for høy injeksjon og en rask vei til høye unødige driftskostnader.
 • Ammoniakk reagerer med SO3 og skaper ammonium bisulfat, et etsende tjære liknende stoff, er kjent for plugging og begroing av faste overflater. Vedlikeholdet er krevende, farlig og krever omfattende nedetid.
 • Flyaske fra røykgassen ved NOx reduksjon er ofte solgt til produsenter av betong for økt lønnsomhet. Ammoniakk forurenser flyveaske og derfor også sluttbrukerens betong med en uakseptabel lukt, slik at betong produsenter unngår flygeaske fra prosesser med høye ammoniakk utslipp.
 • Selv om ammoniakk brukes til å hindre skadelige utslipp av NOx, er ammoniakk utslipp i seg selv langt fra miljøvennlig. Ammoniakk kan ikke aksepteres som en forurensende kilde i vann systemer samt å være en bidragsyter til partikkelstøv (PM) og luftforurensning med årsaker tilknyttet luftveissykdommer
OMA-300 AS overvåker kontinuerlig ammoniakk i rørledningen nedstrøms fra katalysator sengen. Dette systemet er utviklet for et tilpasset dynamisk område, som gir nøyaktig måling av ammoniakk , forblir stabilt på lavt ppm eller når en kommer opp på et problematisk% nivå.

I tillegg er OMA-300 AS konfigurert til å overvåke konsentrasjonene av NO og NO2 (bestanddeler av NOx) for å kontrollere konverterings effektiviteten og sikre riktig funksjon av katalysator sengen. Absorberings strukturer av NOx og ammoniakk overlapper sterkt i UV-regionen og utgjør en alvorlig hindring for de fleste analysatorer. 

OMA-300 AS er konstruert for å takle denne type av forstyrrelser/hindringer og gir en fleksibel og anvendbar analysator for denne type vanskelige applikasjoner.
LES MER >>

TLG-837,  restgass analysator for svovel applikasjoner ( H2S/SO2) 

TLG-837 måler kontinuerlig H2S / SO2-forholdet i Claus prosesshale-gass for å gi et alltid pålitelig luftbehovssignal.

For å analysere tailgas, registrerer TLG-837 den karakteristiske absorbansekurven til hver kjemikalieanalyse og matematisk isolerer denne strukturen fra den totale prøveabsorbansen. 
I henhold til Beer-Lambert-loven, korrelerer TLG-837 høyden til hver kurve direkte til sanntidskonsentrasjonen av den tilsvarende den kjemiske.


For de fleste restgass analysatorer, utgjør svovelinnhold et stort hinder. Svoveldamp i prøvegassen vil forvrenge 
H2S oppløsninger, mens svovel kondens vil tilsmusse det optiske vinduet i prøve cellen, tett mekaniske gjennomgang, 
og spre lyset i måle banen. 
Disse problemene påvirker nøyaktigheten av målingen og medfører et regelmessig vedlikehold.
Applied Analytics sin patentsøkte, in situ dråpeutskiller probe for TLG-837, overvinner svovel damp spørsmålet i kraft av sitt spesielle design. 

Sonden er konstruert fra tre konsentriske rustfrie stål rør:
 • Ytterrør: "sample chamber" (1,5 "diameter) suger ut gass prøve til flow cellen som inneholder lysbanen
 • Mellomrøret : "dråpe utskiller røret", som holdes mye kaldere enn temperaturen i prosessen gass, og forårsaker at det meste av svovel dampen kondenserer og drypper tilbake i prosessen.
 • Innerrør: et tynt rør for sirkulasjon av avkjølt luft eller damp for å regulere temperaturen på "dråpe utskilleren"
Sonde kroppen er sveiset til bunnen av sonde hodet, som huser optikk. Hodet består av to rustfrie plater, den nedre disken inneholder en aspirator, mens den øvre disken omslutter strømningscellen og fiberoptiske forbindelser. Vakuum skapt av aspiratoren, trekker en kontinuerlig gass prøve fra prosessen opp gjennom sonde kroppen. Prøven gasse passerer så gjennom strømningscellen integrert i øvre disk av sonde hodet, hvor molekyler reagerer med lyssignalet. Til slutt returneres gas prøven tilbake i prosessen ved hjelp av aspirator vakumet.  
       
Tilpasset Application: 
Applied Analytics hjelper deg med å finne en løsning på måleproblem, en analytisk teknikk vil bli foreslått og prøvetaking system utviklet spesielt for den aktuelle applikasjonen. Gi oss spesifikasjoner og budsjett, og la oss hjelpe deg å løse det.
Vi konstruerer og tillpasser samplings systemer I henhold krav og applikasjonsdata: 


LES MER >>

OMA300, CEM miljøovervåkning og rapportering

Overensstemmelse med miljøpolitikken blir et stadig vanskeligere aspekt av anleggsdriften. AAI tilbyr hjelp i kostnadseffektiv løsning med bruk av OMA-300 CEM. Tre komplementære teknologier er samlet i dette kraftstasjon systemet for å gi en nøkkelferdig analytisk løsning for kontinuerlig utslipp overvåkning (CEM).

En standard OMA-300 CEM viser SO2 og NOX (ved Nova-II UV-VIS spektrometer), CO og CO2 (med integrert MCP-200 infrarød detektor), og oksygen (med integrert TDL-506 tunbar diode laser detektor). I tillegg, kan instrumentet konfigureres til å overvåke andre CEM utslipp, blant annet H2S, CL2, COS, og CS2.

Et direkte koblet prøvetagersystem monteres direkte på prosessen linjen og eliminerer lange samplings linjer og alle tilhørende problemer. En tilpasset gassuttaks probe mulighet for direkte måling av varme og våte gass uttaks prøver. Ikke risiker bøter og stopp tid. Stol på OMA-300 CEM og dens velprøvde multi-komponent nøyaktighet.
Montering alternativer
 • Direkte koblet sampling system til avgass kanal/ pipe
 • Uttrekks system med samplingssystem sample linje og gass uttaks probe

Aplikasjoner

Moderne industrianlegg er vanligvis pålagt ved lov å måle og rapportere mengder av visse kjemikalier som de slipper ut i atmosfæren. Miljøregler blir stadig strengere og alle steds nær værende, Flere fabrikk anlegg over hele verden vil trenge en adekvat prosessanalyse system for å garantere overholdelse.

Offentlige organer slik som EPA og EØS har stive kriterier for kontinuerlig Utslipp overvåknings (CEM) systemer. Bestemmelser omfatter obligatorisk overvåking av utslipp som SO2, NOX (fellesbetegnelse for NO og NO2), CO, CO2, og O2, samt streng regulert rapportering av konsentrasjonen. Mens krav til redusert utslipp er et stort miljø krav, utgjør det vanligvis ingen direkte økonomisk fordel for anlegget å kjøpe inn og drifte dyrt utstyr. Åpenbart, gir en ideell CEM system pålitelig samsvar med minimal kostnad.

OMA-300 CEM er et fullt integrert kraftpakke for overvåking av dynamiske konsentrasjoner som SO2, NOX, CO, CO2, og O2 alt i ett system. Denne løsningen er i toppklassen innenfor multi-komponent nøyaktighet, men er den fortsatt kostnadseffektiv i kraft av konkurransedyktige priser, velutviklet teknologi, og et opparbeidet rykte for lavt og enkelt vedlikehold.

OMA-300 CEM forener komplementære spektroskopiske teknologier til et hovednøkkel system. Nova-II diode rekke spektrometer overvåker UV absorberings av SO2 og NOX. Splittelse til enkelt komponenter fra total absorberingen

skjer ved bruk av proprietær algoritme regresjon. CO og CO2 blir overvåket av en integrert Microspec som bruker IR absorbering. For å fullføre systemet er en integrert O2 VCSEL laser-basert enhet montert for å holde et skarpt øye med oksygenkonsentrasjonen. Konsentrasjon verdier fra de komplementære detektorene er alle vist direkte på en enhetlig skjerm. En smertefri, økonomisk vei til miljømessig etterlevelse og offentlige samfunnsansvar begynner så snart OMA-300 CEM er installert.

MERK: Bortsett fra måling av SO2, NOX, CO, CO2, og O2 i gass strømmen, kan OMA-300 CEM også tilpasses for å overvåke utslipp av H2S, Cl2, COS, og CS2
LES MER >>
Share by: