NYHETER/MESSER

VANNDAGENE PÅ VESTLANDET 2017.

Pemac AS skal delta som utstiller under Vanndagene på Vestlandet (01-02.11.2017), nærmere bestemt på Scandic Maritime Haugesund.

Her vil vi demonstrere online mengdemålings utstyr for væske fra GE (portabelt/stasjonært), online vannanalyse fra s::can (drikkevann/avløpsvann/industrielt utslipp), samt nivåmåling fra Finetek.

Vi ønsker deg vel møtt!
Share by: