ONLINE NIVÅMÅLING

JFR serien, FMCW radar nivå transmitter 

FMCW radar benytter et høyfrekvent signal, som sendes via en antenne og øker frekvensen trinnvis med 0.5GHz under målingen, reflektert av målets overflate og mottaes med en tidsforsinkelse. Beregnet frekvensforskjell mellom senderfrekvensen og mottatt frekvens, er direkte proporsjonal med den målte avstand (eller materialets overflate). Frekvensforskjellen blir så behandlet av ”Fast Fourier Transformation” (FFT) for å identifisere signalet i mellomfrekvens Båndet (IF). FMCW radar leveres.........
LES MER >>

JTR serien, GW radar nivå transmitter 

Finetek sin "Guided Wave Radar" nivå transmitter, bruker "Time Domain reflectometry (TDR)" prinsippet, vanligvis brukt for både flytende og fast material installasjon med en annen dielektrisk konstant. 
Sensoren avgir lav strøm med en høy frekvens mikrobølge puls som er styrt gjennom en sonde i kontakt med prosessmediet, og en del av energien reflekteres tilbake til senderen. 

Tidsforskjellen mellom den utsendte og den reflekterte pulsen omdannes til en avstand, og det totale nivå eller grensenivå blir deretter beregnet. Refleksjonens intensitet avhenger av dielektrisitets konstanten for produktet. Desto høyere dielektrisk konstant verdi, jo sterkere er refleksjon. 
Guidet bølge radar sensor gir pålitelig overvåking for både kontinuerlig nivå og grensesnitt målinger i medium ved hjelp av en stang eller kabel type sonde.
LES MER >>

NYHET. EAX serien, ultralyd transmitter/nivåmåler

En ultralyd transmitter er uten kontakt med med mediet, har ingen bevegelige deler og lite vedlikehold. 
I motsetning til andre nivå transmittere med begrenset bruks område, kan en ultralyd transmitter benyttes over et bredt spekter av applikasjons områder. 

Enheten er enkel å montere, har høy driftstabilitet og nøyaktighet. Den benytter et "falsk ekko" for indentifisering av hindringer innen stråle banen. 

Den kan brukes på de fleste industrielle anvendelser for faste stoffer og væsker. 

EAX serien har et kompakt design, utstyrt med 4 berørings knappers multi parameter og en LCD-skjerm. 
Måleren har mange tilpassede bruks muligheter for å møte industriens behov. 
LES MER >>

EA serien, ultralyd transmitter/nivåmåler

En ultralyd måler er uten kontakt med mediet, har ingen bevegelige deler, og lite vedlikehold. 
I motsetning til andre nivå transmittere med begrenset bruks område, kan en ultralyd transmitter benyttes over et bredt spekter av applikasjons områder. 
Den er enkel å montere, har høy driftstabilitet og høy nøyaktighet. Benytter et "falsk ekko" for identifisering av hindringer innen for strålebanen. 
Måleren har mange tilpassede bruks muligheter for å møte industriens behov.......
LES MER >>

EF serien, by-pass nivå transmittere

EF / MEF serien er by-pass nivå transmitter produktlinjer, mer kjent som magnetiske nivå måle enheter. Disse kan utstyres for lokal visuell indikasjon eller med nivåbrytere, og sender utgang elektronisk nivå. De magnetiske nivå måle enhetene inkluderer sitt eget selvstendig kammer som ville bli montert på fartøyet, vanligvis via side tilkoplinger på toppen og nederst på EF / MEF by-pass kammeret. EF er standard størrelse og MEF er en mindre "mini" versjon. 
Disse magnetiske nivå måle enheter er tryggere enn glass målere som de vanligvis erstatter.
LES MER >>

EG serien, magnetstriktive nivå transmittere

EG-serien er en magnetstriktiv nivå transmitter ,som brukes til å måle endring av nivå i væsker. 
En EG magnetstriktiv nivå transmitter, bruker prinsippene om oppdrift og magnetstriksjon. Enkle og to-flyter design er tilgjengelig.
LES MER >>

FG serien, magnetisk flyter/nivå transmittere

FG-serien er en magnetisk flottør nivå senderen, som består av en flottør og føler /guide stav. Flottøren er dimensjonert (volum og vekt) basert på tettheten av mediet som skal måles. 
Da væsken i beholderen beveger seg opp og ned, vil flottøren stige og falle på følerstaven. Den magnetiske flyte nivå transmitteren har en motstands utgang, som er direkte proporsjonal med flytestilling , væskenivå .
LES MER >>

EB 5 serien, RF kapasitans nivå transmitter

EB5 serien er en RF adgangs nivå transmitter, som kontinuerlig måler endring på nivået av et pulver, granulat eller flytende materiale i en oppsamling beholder. 
RF adgangs- nivå transmitteren måler endring av kapasitans mellom sonde og referanse bakken (referanse probe eller metallvegg av beholderen), for å bestemme nivået av materialet i beholderen.
LES MER >>

FA/FB serien, flytende kabel og nivå bryter

FA/FB serien, er en kabel dupp nivå bryter som er designet for enkelt (FA) eller multipunkt (FB) rele deteksjon over et bredt spekter av lengder. 
FA/FB`s dupp nivåbryter kan gi en "åpen", "lukket" og "åpen / lukket" kontakt mulighet når flottørens vinkel er større enn dens aktiveringsvinkel (vinkelen varierer med flottør type), som et resultat av flottørens oppdrift som beveger den innvendige stålkulen av flottørens nivåbryteren fra sin normale aktiveringspunkt, når måle væske er til stede.
LES MER >>

EC serien, trykk nivå transmitter

EC-serien er en hydrostatisk trykk nivå transmitter produktlinje. De bruker piezo resistiv teknologi og en wheatstone-bro elektrisk krets, for å måle nivået av et fluidum i en beholder, og tilveier en variabel analog utgang.
LES MER >>

SC serien, stemmegaffel nivåbryter

SC serien, stemmegaffel væske nivåbryter virker ved prinsippet å detektere endringen i frekvensen for vibrasjonen av gaflene, som et resultat av tilstedeværelsen eller fraværet av en væske på gaflene. 
Derav teknologi navn, stemmegaffel . Stemmegaffelens vibrasjon er laget av et piezoelektrisk krystall som eksiteres av et elektrisk signal fra elektronikken. 

En annen piezoelektrisk krystall frembringer et elektrisk signal som resultat av den vibrasjon som overføres til den gjennom gaffelen ved den første krystall. 
Elektronikken overvåker kontinuerlig signal fra den andre krystallen for å dedektere væske nærvær og fravær, og aktivere stemmegaffelens væske nivåbryter utgang.
LES MER >>

MEF serien, mini by-pass nivå transmitter

EF / MEF serien er by-pass nivå transmitter produktlinje. Disse er mer kjent som magnetiske nivå måle enheter, som kan utstyres for lokal visuell indikasjon eller med nivåbrytere og en elektronisk nivå transmitter utgang.
De magnetiske nivå måle enhetene inkluderer sitt eget selvstendig kammer, som ville bli montert på fartøyet, vanligvis via side tilkoplinger på toppen og nederst på EF / MEF by-pass kammeret. 
EF er standard størrelse og MEF er en mindre "mini" versjon. 
Disse magnetiske nivå måle enheter er tryggere enn glass målere, som de vanligvis erstatter.
LES MER >>

EE serien, elektromekanisk nivå måle system

EE300-serien er en elektromekanisk lagerbeholdnings målesystem, som bruker state-of-the-art tredje generasjon vekt og kabelteknologi, til periodisk å måle nivået av væske og bulk solide materialer holdt i lagring. 
EE300 serie nivå målesystem omfatter EE300 sensor og er tilgjengelig med RCU fjernkontroll eller MMS-TL PC-programvare.
LES MER >>
Share by: