Mengdemåling væske

MENGDEMÅLING

VÆSKE I RØR

Vår leverandør GE tilbyr en rekke nøyaktige, fleksible og pålitelige ultralydsmålere, vortex multivariable flowmålere, faste installasjoner og bærbare strømningsmålere for enhver industriell applikasjon.
Med over 50 års erfaring fra Panametrics ultralyd og clamp-on teknologi, vil du få kvalitet og forutsigbarhet inn i din applikasjon.

NYHET! Sentinel LCT8 (Liquid Custody Transfer), høy nøyaktighets fiskal ultralyd mengdemåler. 

I en bransje der pålitelighet og ytelse er målt i usikkerhet, er det viktig å velge instrumentering som gir trygghet. 
Sentinel LCT8 er det nyeste tillskuddet til Panametrics linje med ultralyd strømningsmålere for høy nøyaktighets mengde måler applikasjoner.

Brukes primært for måling av flytende hydrokarboner og vann for kritisk bruk. "åtte baners" design av LCT8 gjør måleren opprettholder ytelsen selv i svært ustabile forhold. 
Åtte akkord stier som opphever virkningen av virvel og strømningsforstyrrelser som er forårsaket av endring av væske egenskaper eller installasjons effekter. 

Sentinel LCT8 leverer sikkerhet i usikre prosesser. LCT8 innbefatter bane brytende design av Sentinel LCT4, sømløst integrerte i en rørledning eller prosess. 

Når en mindre installasjon er nødvendig,  eller man er bekymret for trykkfall, kan den åtte-banede konstruksjonen i LCT8 tillate kortere oppstrøms- og nedstrøms lengder.

Mot andre mengdemåler teknologier, eksemplifiserer LCT8 fordelene med ultralyd strømningsmåling, inkludert:
 • Ingen drifting eller nødvendig periodisk kalibrering
 • Ingen trykkfall
 • Ingen restriksjoner i røret
 • Ingen bevegelige deler og ingen filtre eller siler
Hovedelementer:
 • Størrelser: 6" til 24"
 • Væske typer: flytende hydrokarboner, rå olje og rafinerte produkter samt diverse andre flytende væsker. 
 • Linjæritet: +/-0,12% av målt volum for strømnings nivåer mellom 0,3 og 10 m/s.
 • Usikkerhet: +/- 0,027% i følge API MPMS 5.8
 • Viskositet: 0 til 660 cSt
 • Prosess temperatur: standard -40°C til +140°C
 • Omgivelses temperatur: -40°C til +60°C
 • Flenser: 150#, 300# og 600#
 • IP66
 • Anbefalt rettstrekk: minimum 5x rør diameter oppstrøms, og 3x rør diameter nedstrøms.
LES MER >>

Sentinel LCT4 (Liquid Custody Transfer), ultralyd mengdemåler for væske.

Overlegen design møter et alvorlig arbeidshus i "Sentinel LCT4 Liquid Flow Meter". Helt innelukket i beskyttende eksplosjonssikre kapslinger. 
Våre transdusere har mindre av en buffer mellom dem og væskestrømmen, og skapende redusert transittiden og bedre nøyaktighet. Ultralyd har sammenlignbar måling av mekaniske målere, men med ingen bevegelige deler, sparer du penger på lavere installasjon, vedlikehold og energikostnader . 
I tillegg har de ekstra diagnostikk og gir deg et klarere bilde av hva som skjer inne i røret.

Vår patenterte 4-bane akkord konfigurasjon er viskositet uavhengig, så det er ikke nødvendig å bevise eller kalibrere når viskositet endrier seg.
Den standardiserte "flowcell" utformingen av Sentinel LCT4, betyr at du kan få den levert til deg i feltet på kortere tid enn noen gang før. Vår programvare kode forbedrer hastigheten mens den integrerte elektronikken gjør det mulig å utføre alle beregninger fra ett sentralt sted.
Applikasjoner:
 • Flytende overføringer og målinger mellom 2 punkter / custody transfer
 • Deteksjon av lekkasje i rørledninger
 • Brukes til råolje og til raffinerte væske applikasjoner og til andre kritiske væske process applikasjone
LES MER >>

Sentinel LCT (Liquid Custody Transfer), fiskal ultralyd mengdemåler for væske (sertifisert) 

Sentinel Ultralyd flowmåler for er designet spesielt for mengde måling i applikasjoner innen olje og gass, som krever en meget høy grad av nøyaktighet ved overføring av hydrokarboner. Den tilbyr derfor en pålitelig og ekstremt nøyaktig flowmåling ved bruk av sin flerstråle ultralyd teknologi. Lydstråle konfigurasjonen gir en problemfri operasjon uten drift, selv ved endring av væske produktet i rørlinjen. 
Hovedelementer:
 • Overholder krav fra OIM R117-1, MID MI-005 og API MPMS 5.8
 • Viskositet uavhengige
 • Helsveiset konstruksjon uten bevegelige deler og ingen filtre eller siler
 • Full rør design diameter og ingen trykkfall
 • Robust lydsbane konstruksjon
 • Innebygd flowcomputer
LES MER >>

Sentinel LNG - ultralyd flow meter for kryogene væsker.

Sentinel LNG utvider bruken av ultralyd-teknologi i kryogene anvendelser.

I likhet med Sentinel LCT, det har ingen bevegelige deler og bruker fire-bane Robust Sti Configuration ™. 
Sentinel LNG bruker Bundle Waveguide Technology ™ for å lede større duktor signaler inn i prosessen, og samtidig beskytter transdusere fra kryogeniske temperaturer.

Hovedelementer:
 • Benytter en patentert ”Bundle wave guide” teknologi
 • Rustfritt stål, helsveiset konstruksjon uten bevegelige deler
 • Fullt rør design/diameter , ingen trykkfall
 • Robust lydbane Configuration ™
LES MER >>

PanaFlow Z3 - ultralyd mengdemåler for væsker.

Panaflow Z3 (3 ultralyd baner) er den nyeste generasjonen av ultralyd målere fra General Electric. Dens industrielle design og svært pålitelige elektronikk gjør den til et godt valg for prosess og industrielle applikasjoner. 
Ultralyd teknologi har blitt svært populært, hovedsakelig fordi det ikke skaper noe trykkfall i løpet av målingen, har et bredt måle område , måler nøyaktig uten operasjonen, tåler aggressive medier og er ikke avhengig av en konstant sammensetning.
Hovedelementer:
 • Ny, svært pålitelig elektronikk
 • Støpejerns flowcelle med et estetisk industriellt utseende
 • Ingen utvidede buffere
 • Ingen sertifiserte koblingsbokser 
 • Ingen eksterne kabler
 • Størrelse på rør: ID 80 - 200 mm
 • Pipe materiale: rustfritt stål og karbon stål 
 • Flow nøyaktighet: ± 0,5% av avlest verdi.
 • Repeterbarhet: ± 0,2% av avlest verdi.
 • Måleparametere : volumstrøm , total flyt og hastiget i m / s.
 • Strømforsyning: 230 VAC, 24 VDC.
 • Kanaler: 1 eller 2 kanaler
 • Skjerm: LCD 2 linjer.
 • Utganger: en 4-20 mA med HART og 4-20 mA, Modbus
 • Temperatur: -20 til +140 ° C.
 • Montering: Flens
 • Ex-klassede sensorer: ATEX Ex d IIC T6
LES MER >>

NYHET! Oppgradert PanaFlow LZ system, Panametrics ultralyd mengemåler for væske.

PanaFlow LZ er et komplett ultralyd strømningsmåler system for flytende applikasjoner, utnytter den nye state-of-the-art XMT1000 elektronikk plattform fra GE. 

PanaFlow LZ tilbys som en en- eller to-bane fuktet, ultralyd strømningsmåler som bringer alle fordelene med ultralyd-teknologi til en svært rimelig verdi.
I motsetning til andre mengdemåler teknologier, krever ikke PanaFlow LZ vedlikehold fordi den ikke har noen hindringer i strømningsbanen som kan tette linjen, og har heller ikke har noen bevegelige deler som kan skades av den strømmende væske. 

PanaFlow LZ-målinger vil ikke påvirkes av endringer i prosess betingelsene, slik som temperatur, trykk og konduktivitets variasjoner. 
I tillegg, fordi målingene ikke drifter over tid, er ikke periodisk kalibrering er nødvendig. 
Dermed er PanaFlow LZ en meget attraktiv mengdemåler, noe som gir lavere samlede totale eierkostnader sammen med en suveren pålitelighet og ytelse, som man kan forventet fra en Panametrics ultralyd mengdemåler.

Den kan brukes i applikasjoner som: hydrokarbon væsker, rå olje, intern allokerings måling, lasting / lossing, pipeline måling, drivstoff oljer, vann / vann kjøling / avløp, kjemikalier, blendinger, løsemidler, og svake syreløsninger
Hovedelementer:
 • Ingen drifting av målinger 
 • Ingen periodisk kalibrering
 • Ingen vedlikehold
 • Ingen trykkfall
 • Ingen begrensning i røret
 • Ingen bevegelige deler, og ingen filtre eller siler
 • Nøyaktighet: +/- 0,5% av avlest hastighet over 0,6 m/s til 12,2 m/s.
 • Toveis måling av flow (bi-directional)
 • Helsveiset konstruksjon
 • Måling uavhengig av temperatur, trykk, og ledningsevne
 • Rask og enkel installasjon
 • 2 "til 24" rørstørrelse som standard (50mm til 600mm) 
 • Eksplosjonssikker transduser design
 • Lokal eller ekstern montering av elektronikk
 • Normal eller høy temperatur utgaver tilgjengelige
LES MER >>

PanaFlow HT, SIL godkjent ultralyd væske/coker flow meter. Temperaturområde -200°C til +600°C

PanaFlow HT gir deg fordelene ved ultralydmåling og utfører de vanskelige, bottom-of-the-raffinery" målingene. 
Med Panametrics 'avanserte ultralyd egenskaper og GEs teknologi kompetanse, kan du erstatte eldre teknologi i sikkerhetssystemet og sette en stopper på uventede vedlikeholdskostnader og prosess avbrudd. 

Denne SIL godkjente strømningsmåleren gir deg en sertifisert grad av pålitelighet, noe som gir deg trygghet i sikkerhets kritiske applikasjoner.
Hovedelementer:
 • Ultralyd strømningsmåling leverer pålitelig og stabil ytelse.
 • SIL-godkjent analog utgang med HART®, andre digitale og analoge utganger tilgjengelig.
 • IEC61508 sertifisering.
 • Magnetisk tastatur for programmering uten behov for varme tillatelser
 • Lokal eller ekstern montering.
 • Patentert Bundle Waveguide Transducer (BWT) system, beskytter transdusere fra ekstreme prosess temperaturer.
 • Sterkere signal for robust måling.
 • Høy nøyaktighets måling.
 • Puls ekko teknikk eliminerer "dødtid" når signalet er utenfor væsken for sanntid, nøyaktig måling på endrede betingelser.
 • Enkel svinger erstatning uten prosess stop.
 • 3-16" (80 til 400 mm) standard, opp til 36" (900 mm) tilgjengelig.
 • Flere bane konfigurasjoner designet spesielt for kvalitet og redundans ± 0,5% (typisk) nøyaktighet.
 • SIL level 2 sertifisert
 • Ekstreme prosess temperaturer -200°C (-328° F) til + 600°C (1112°F)
LES MER >>

PanaFlow MV80, In-line & Insert multivariabel vortex mengdemåler

GE`s PanaFlow MV80 in-line multivariable masse Vortex mengdemåler, er neste generasjon vortex meter. 
Dens multivariable design består av en hvirvel-spredningshastighetssensor, en temperatur sensor RTD og en solid state trykk transduser som måler massestrømmen av damp, gasser og væsker. 

PanaFlow MV80 måler hastighet, temperatur og trykk på samme sted, noe som gir en mer nøyaktig prosessmåling.
Hovedelementer:
 • Måler volumetrisk strømning, temperatur, trykk, tetthet, energi og massestrømningen ved hjelp av en enkelt måler
 • Måler de fleste gasser, væsker og damp uten behov for å kalibrere
 • Avansert utforming og digital signalbehandling for vibrasjons isolering 
 • Kostnadseffektiv, nøyaktig og pålitelig
 • Energiledelse gjennom nøyaktig måling av både temperatur og massestrøm samtidig
 • Fjernovervåking og integrasjon til DCS hjelp HART® og Modbus® kommunikasjons protokoller 
 • Betydelige kostnadsbesparelser gjennom reduserte installasjonskostnader, kablinger og tjenester støtte ved hjelp av MV meter uten bevegelige deler.
 • Ideell for applikasjoner med høy temperatur og høy damp hastighet.
 • Leveres som In-line eller Insert utgave.
LES MER >>

EPD30 serien, elektro magnetisk mengdemåler

Den aller første elektromagnetiske strømningsmåleren (EPD) som er sertifisert av OIML i Asia.

EPD30 serien  fra vår leverandør FineTek, tilbyr bransjens bredeste utvalg av liners, elektroder og størrelser for å møte behovene til selv de mest krevende prosess applikasjoner. Dette innen så forskjellige bransjer som kjemisk, kraft, olje & gass, metall industri og gruvedrift. 
Den kraftige senderen er enkel å bruke og gir utgangssignalet som dekker dine behov. 

Med EPD30 får du en allsidig, rimelig, en svært nøyaktig strømningsmåler skreddersydd for dine applikasjoner. 
Dette er en mengdemåler med basis funksjonalitet og kort leveringstid.

Leveres også i remote versjon, og heter da EPD34. Kontakt oss dersom du ønsker datablad på dette.
Hovedelementer:
 • Nøyaktighet: 0,3%, 0,5%, 1,0%
 • Størrelser: DN20 - DN300
 • IP67/NEMA 4X
 • CE merket samt OIML sertifisert
 • Temperatur (Ta) : -40°C til +70°C
 • Medie temperatur: -20°C til +120°C
 • Flyt område / flow range: 0,1 ~ 10 m/s
 • Strøm utgang : 4-20mA / <700Ω
 • Puls utgang: NPN / 200mA / 32VDC maksimum
 • Alarm utgang: NPN / 50mA / 32VDC maksimum
 • Kommunikasjons grensesnitt : RS-485 Modbus
LES MER >>

NYHET! TransPort, PT900 portabel trådløs ultralyd mengdemåler for væsker (clamp on)

BHGE`s revolusjonerende PT900 serie, er siste generasjon av bærbare clamp-on mengdemåler fra GE`s Panametrics produkt linje med ultralyd målere.

PT900 arver robusthet og overlegen ytelse av sin forgjenger, PT878, men leverer et helt nytt nivå av intuitiv og brukervennlig funksjonalitet basert på dagens teknologi, med bruk av apper og nettbrett.

PT900 er egnet for de fleste rør dimensjoner og materialer, passer nesten alle bransjer som krever en midlertidig mengde avlesning, en "punkt" avlesning pga kalibrering/reparasjon av eksisterende mengdemåler eller for lekkasje søking i rør / væske sløyfer.

Det er innen lekkasje søking at dette nye utstyret har blitt svært godt mottatt, da det er svært enkelt å sette opp tidsstyrte logger for å f.eks måle flow forskjellen mellom dag og natt og hvor man har svært begrenset rett strekk (typisk nede i kummer).

En standard android tablet brukes til å kommunisere trådløst (blåtann) med en transmitter, som igjen er koblet opp mot transduserne på målepunktet/røret.

Last ned appen gratis for Transport PT900 på google play eller fra GE`s hjemmeside (Android nettbrett versjon 4.4 eller nyere).
Hovedelementer:
 • Svært enkel og rask "clamp-on" installasjon, med et nytt og enkelt system for installasjons skinnen for transduserene.
 • Batteri kapasitet transmitter: 18-20 timer kontinuerlig drift.
 • Transmitter kapsling: IP66
 • Materialer: kan måle gjennom alle metaller og de fleste plast typer
 • Grønn og rødt lys indikasjon på operasjon status
 • Intuitiv og enkel bruker meny (last ned en app fra google play eller GE).
 • Nøyaktighet: +/- 1% av vist verdi (DN50 og større)
 • Kanaler: 1 eller 2 kanaler.
 • Rør tykkelser: opp til 76,2 mm
 • Rør størrelser: fra 15mm til 600mm (opsjon for opp til 7500mm)
 • Trådløs kommunikasjon med transmitter (blåtann)
 • Rask respons, høy nøyaktighets sender med grønt / rødt lys for status indikasjon, og 8 GB lagring av av data logger i transmitter enhet.
 • Batteri kapasitet transmitter for kontinuerlig bruk: 18-20 timer.
 • Analog inngang: 2 stk
 • Analog utgang: 1 stk
 • Digital utgang: Modbus via RS485 port, blåtann og micro-USB port.
LES MER >>

Tilleggs løsninger for clamp-on installasjoner, samt tykkelses måler.

GE`s universale monterings kitt/jigg type UC-V-R-24-0, gjør installasjonen av en portabel clamp-on løsning svært hurtig og enkel.

Et par klemmer med feste kjeder og lakkerte aluminium hus til transduserne.

GE`s CF-LP clamp-on transduser kitt. Små transdusere satt sammen som som et integrert montertingssett (1/2" til 2" rør)12mm til 50mm rør. 
Opererer på 4MHz, temperatur område fra -40C til + 230C, 3m kabel med Microdot/Lemo konnektor.


GE`s universale magnetiske monterings kitt/jigg type MC-V-R-0, gjør installasjonen av en portabel clamp-on løsning svært hurtig og enkel.


GE`s "PocketMIKE" er en tykkelses måler for rør, og måler innvendig vegg tykkelser. Dette for å få korrekte resultater ved ultralyd måling av flow/mengde måling av væske og gass. 

AquaTrans, AT600 ultralyd mengdemåler for væske (clamp on)

GE`s nye AquaTrans AT600 ultralyd mengdemåler, er designet for å være svært pålitelig og er svært konkurransedyktig på pris og kvalitet. Installasjonen er svært enkel, og enheten kan være operativ i løpet av få minutter. 

Monteres rett på prosess røret, uten inngrep eller stopp i driften og har Ingen drifting.
AT600 fortsetter arven med utmerket ytelse fra sine Aquatrans forgjengere. 
Med et helt nytt design som kombinerer innovasjon av GE og påliteligheten til Parametrics. 

Enheten er konstruert for lang levetid, slik at du får nøyaktige målinger i mange år fremover.
Hovedelementer:
 • Svært enkel og rask "clamp-on" installasjon
 • Sikker og enkel tilgang til elektronikken (låsbart deksel)
 • Grønn og rødt lys indikasjon på operasjon status
 • Intuitiv og enkel bruker meny
 • Vedlikeholds fri konstruksjon
 • Kompakt industrielt design
 • Robuste transdusere
 • Rør størrelser fra 15mm til 7600mm
LES MER >>

XMT868i, ultralyd mengdemåler for væske (clamp-on eller in-line).

XMT868i ultralyd mengdemåler/transmitter for væsker, kombinerer state-of-the-art mengde målingsevne med en lav-kost-sender pakke, som kan installeres rett på prosessens målepunkt. 

XMT868i innehar de nødvendige sertifiseringer for installasjon i farlige (klassifiserte) steder, som vanligvis finnes i petrokjemisk- og kjemiske prosess miljøer. Enheten krever svært lite vedlikehold, og er enkel å installere.

Hovedelementer:
 • Høy ytelse, lav kostnad
 • Komplett "Plug-and-Play 'system
 • Valgfritt integrert eksplosjons sikker/flammesikker
 • Elektronikk er pre-kablet til transdusere
 • Måler i begge retninger
 • Ingen trykkfall
 • Egnet for et bredt spekter av temperaturer og trykk
 • Passer for rør dimensjoner fra 12mm til 5 meter
 • Enkel installasjon
LES MER >>

DigitalFlow DF868, clamp-on ultralyd mengdemåler for væske. Rack eller panel montert

GE Sensing DF868 ultralyd mengdemåler for væske. Dette er En meget avansert flowcomputer for installasjon til panel eller i rack. Benyttes både ved clamp on teknologi, og bruk av våte installasjoner med rør element. DF868 er tilgjengelig med to innebygde uavhengige målekanaler.
Ved hjelp av utenpåliggende (clamp-on) lydhoder, måler DF868 mengderate gjennom metall, plast eller betong rør, uten å trenge inn i rør veggen. 
Hovedelementer:
 • Rør fra 12,7 cm til 7,6m
 • Enkel eller dobbel måle kanal
 • Innebygd 43000-punkt data logger
 • To uavhengige og programmerbare grafiske LCD-skjermer
 • Automatisk sporingsvindu for best mulig nøyaktighet når væske forholdene endres.
 • Innebygd "Transflaction" teknologi for vanskelige flerfase væsker.
LES MER >>
Share by: