EF serien, by-pass nivå transmittere

EF serien, by-pass nivå transmittere

EF / MEF serien er by-pass nivå transmitter produktlinjer, mer kjent som magnetiske nivå måle enheter. Disse kan utstyres for lokal visuell indikasjon eller med nivåbrytere, og sender utgang elektronisk nivå. De magnetiske nivå måle enhetene inkluderer sitt eget selvstendig kammer som ville bli montert på fartøyet, vanligvis via side tilkoplinger på toppen og nederst på EF / MEF by-pass kammeret. EF er standard størrelse og MEF er en mindre "mini" versjon. 
Disse magnetiske nivå måle enheter er tryggere enn glass målere som de vanligvis erstatter.
Hovedelementer
  • Anvendelige i applikasjoner /miljøer med høy temperatur, høyt trykk, sterke syrer, sterke alkaliske væsker og i farlige miljøer.
  • En nivå transmitter eller en magnetbryter kan bli installert og justert under operasjon.
  • Enhetene drives ikke av spenning, slik at de vil ikke bli berørt av strømbrudd.
  • Legg til forskjellige farger per 10 cm, slik at man ser nivåene svært enkelt.
  • Flere bruksområder for tekstil farging, kloakk, vannbehandling, kraft industrien, kjele og petrokjemisk industri.
Share by: