OM PEMAC


Om Pemac

Vi er lokalisert i Kristiansand og er en kunnskapsbedrift innen områdene prosess, elektronikk, måling og automasjon. 
Våre produkter og tjenester er spesielt rettet mot on- og offshore industri, prosess industri og kommunal sektor.
Pemac representerer svært anerkjente leverandører av måleinstrumenter og analysatorer innen våre fagfelt.
Vår styrke ligger i disse fagområdene:

Ultralyd baserte mengdemålere for væske og gass (stasjonært/portabelt, In-line, insert, clamp-on).
• Vortex målere for væske, gass og damp (in-line og insert).    
• Elektromagnetiske mengdemålere.  
• Utslipps overvåking, pipe og tunnel (NOₓ, SO₂, CO, H₂O, CH₄, HCL, støv og sikt og luminanse). 
• Miljøgass analyse (CO, CO₂, NO₂, SO₂, HCI, H₂O). 
• Fuktighetsmålere til væske og gass (duggpunkt, online, stasjonært eller portabelt).
• Fuktighets målere til bio industri, matvare industrien, gruve/bergverks industrien, tekstil industrien osv. 
• Oksygen måling å forbindelse med ovner, kjeler og diverse støpe industri.   
• Nivå målere (radar, gamma, ultralyd, bypass, nivå brytere, magnetisk flytere og kapasitiv måling).
• Oksygen analyse/målere fra GE (O₂, % - ppmV – ppb). 
• Binærgass analyse (H₂/O₂). 
• Prosess gass / væsker. 
• Olje i vann / watercut. 
• Vann i olje / water in oil.  
• Deponi og biogass applikasjoner.   
• Densitetsmåling i boreslam for overvåkning og styring av tilsetninger. 
• «slug» - deteksjon og volum overvåkning. 
• Olje/gass fraksjons måling, bla som en del av flerfase målere. 
• Tremasse og papir (densitet, konsistens, viskositet, luftinnhold, lyshet/farge, fiber form, kappa nummer og rest kjemikalier). 
• Online vannanalyse (drikkevann, elvevann og avløpsvann/utslipp). 

Vårt pre er et bredt sortiment, stor tilpasningsdyktighet, hurtig respons på tjenester og leveringer. 
Vi benytter produkter av svært høy kvalitet, for best mulig trygghet, forutsigbarhet, samt lang levetid på produktene. 

VÅR KUNNSKAP - DIN FORJENESTE    


Share by: