Vei og tunnel

Vei og tunnel 

Online måling av luft kvalitet, støv/partikler, sikt, luft gjennomstrømning og luminans

NYHET!  Kontinuerlig DPM monitorering, overvåking av diesel motor utslipp.

Pinssar Air Monitoring Technology Reader er en LLSP (Laser Light Scattering Photometer) instrument utviklet for å spesifikt takle noen begrensninger av eksisterende LLSP instrumenter. 
Pinssar gir kontinuerlig overvåking av DPM-dieselpartikler i underjordiske/tunnel miljøer. 
Primært sentreres disse begrensningene seg på vedlikeholdsproblemer, eliminering av ikke-dieselpartikler og levering av data til sluttbrukere i et lettforståelig format.

Instrumenter i underjordiske gruvedrift og tunneling miljøer er utsatt for ekstreme temperaturer, fuktighet, vibrasjon, vann og støvinngang.

Pinssar reader er plassert i en vann- og støvbestandig rustfritt stålkapsling, utstyrt med robuste kraft- og kommunikasjons forbindelser som er egnet for permanent bruk under jorden. 
Den bruker en 2-trinns sintret metall og borosilikat glassfiber filtreringsenhet for å øke tiden mellom filter rengjøring til 6 måneder, eller lengre. 
Dette avhengig av samplings hastigheten.

Enheten bruker et størrelse selektiv prøveinntak for å samle kun partikler med en størrelse på 800nm eller mindre. 

For å ta hensyn til mulig langsiktig drift, fra en progressiv forringelse av laser utgang, detektor følsomhet eller partikkel forurensning over tid og etter hver måling, er en prøve av filtrert partikkelfri luft (99,99% fjerning av partikler ned til 0,01µm) som først spyles gjennom leseren og så blir en nulllesning tatt.

Enheten er fabrikk kalibrert mot en kjent dieselkilde. Dette sikrer at leseren reagerer spesifikt på diesel partikler.

Nøkkelpunkter..
 • Temperatur område; -10° til + 60°C
 • Beskyttelse; IP66 
 • Fuktighet; 0 til 70% RH
 • Flow hastighet; 2,2l/min
 • Kommunikasjon opsjoner; USB, ethernet og trådløst
 • Kapsling; SS 316
 • Konsentrasjons område; 0 til 2500 µg/m3
 • Størrelsesfraksjon; <0,8µm
LES MER >>

NYHET!  Sentry 73100,  sikt sensor for vei og tunnel applikasjoner

Sentry 73100 tunnel sikt sensor, måler atmosfærisk sikt (meteorologisk optisk range) ved fastsettelse av mengden lys spredt av partikler i luften. 
Sikt sensorens`s sensitivitet er optimalisert for bruk ved redusert sikt i bil- og jernbanetunneler, som vanligvis er forårsaket av utslipp fra kjøretøy.

Sentry 73100 sikt sensor, arbeider kontinuerlig i all slags vær for å overvåke endringer i sikt på grunn av regn, snø, tåke, røyk og støv.

Denne serien blir også brukt til vær informasjons systemer (Road Weather Information Systems/RWIS), på flyplasser for vær observasjons systemer (Airport Weather Observation Systems/AWOS), kystnære overvåkningssystemer for vassdrag samt for offshore tåkelur kontroll.

Basert på den velprøvde felt erfaringen av NWS og FAA, bruker sensoren en "se ned" geometri, for å redusere forurensning av vindu(smuss).

Nøkkelpunkter..
 • Temperatur område; -40° til + 60°C
 • Beskyttelse; IP66 (NEMA-4X)
 • Fuktighet; 0 til 100% RH
 • Nøyaktighet; +/- 10% RMSE
 • Utgang; 4-20mA
 • 16km sikt range
 • Ramme konstruksjon; anodisiert aluminium
 • Kapsling; Fiberglass, UV bestandig
 • Godkjennelser; CE, 73/23/EEC, 89/336/EEC og direktiv 93/68/EEC
 • Lav installasjonskostnad
 • Lave vedlikeholdskostnader
 • Rask og enkel installasjon
LES MER >>

Trolex Sentro 1 gass detektor, TX6351 / TX6352

Hjertet av Sentro 1 er eModule; intelligente standardiserte gass sensing moduler for å dekke en rekke giftige og brannfarlige gasser. Dynamisk og historiske data er lagret innenfor hver modul sammen med den betingelse av gassdetektorelementet og sin tjeneste historie

Service og kalibrering, eller bytte til en annen gasstype, krever bare bytte av modul, og dette kan gjøres når enheten er i drift / spenning er på.

Det er et valg av utgangssignaler med mulighet for en innebygd audiovisuelt alarm. RS485 utgang versjonen kan være nettverk til en PC for sentral kontroll og overvåking, og er fullt adressert fra basestasjonen

Utskiftbare måle moduler for giftige gasser.
 • CO/Karbonmonoksid; 0 til 50 ppm, 0 til 250 ppm & 0 til 500 ppm
 • H2S/Hydrogensulfid; 0 til 100 ppm
 • SO2/Svoveldioksid; 0 til 20 ppm
 • NO2/Nitrogendioksid; 0 til 20 ppm
 • CL/Klorin; 0 til 10 ppm
 • O2/Oksygen; 0 til 25%
 • NOX/Nitrogenoksid; 0 til 200 ppm
 • H/Hydrogen; 0 til 1000 ppm
Utskiftbare måle moduler for brannfarlige gasser.
 • CH4/Metan; 0 to 4% v/v & 0 til 100% LEL
Nøkkelpunkter.
 • Utgangs opsjoner; 0,4-2V, 4-20mA, 5-15Hz, dobbel rèle kontakt, integrert audio/visuell alarm og RS485 data
 • Mate spenning; 12V DC og 24V DC
 • Omgivelses temperatur område(Ta); - 20°C til +40°C
 • Fuktighet; 90% RH ikke-kondenserende
 • Beskyttelses klassifisering; støv og fuktbeskyttet til IP65
 • Dimensjoner; H = 149mm, B= 98mm og D= 57mm
 • Display; grafisk LCD
 • Dette produktet er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder i gruvedrift og i industrielle applikasjoner.
LES MER >>

Trolex Sentro 8, multigass sensor stasjon

Denne integrerte, multi-bruk/multi-gass sensor stasjonen med intelligente, utskiftbare sensormoduler, bringer sammen en rekke akkrediterte farlig område teknologier. 

Disse er støttet med universell datakommunikasjon arkitektur, noe som gjør det enkelt å bygge nettverk og koble sensor stationen til en master datamaskin, og utvide systemet om nødvendig på et senere tidspunkt.

Sentro 8 kan samtidig overvåke konsentrasjonen av opp til åtte forskjellige gasser, og det gjør den til en multigassdetektor. Dette sammen med nivåer av omgivelsenes temperatur, ventilasjon, lufthastighet eller noe annet valg av ekstern tilkoblet sensorer som du trenger.

Sentro 8 eModuler.
For miljøgass konsentrasjoner (omgivelse).
 • CO/Karbonmonoksid; 0 til 50 ppm, 0 til 250 ppm, 0 til 500 ppm 
 • H2S/Hydrogensulfid; 0 til 50 ppm
 • SO2/Svoveldioksid; 0 til 20 ppm
 • NO2/Nitrogendioksid; 0 til 20 ppm
 • CI/Klorin; 0 til 10 ppm
 • O2/Oksygen; 0 til 25%
 • NOX/Nitrogenoksid; 0 til 50 ppm
 • Hydrogen; 0 til 1000 ppm
 • CH4/Metan; 0 til 100% LEL
Sentro 8 rModuler.
For fjernmålings(remote) enheter, til integrerte terminaler til å godta tilkoblinger fra eksterne analoge eller digitale sensing enheter, og eksterne tilkoblede sensorer.
 • 4 til 20mA; standard analoge sensorer
 • 0,4 til 2V; inngangssignal
 • PT100; standard PT100 temperatur sensorer
 • ac; lavt nivå ac vibrasjons sensorer
 • DIGITAL; hastighetsovervåknings sensorer
 • DUAL; av/på
Nøkkelpunkter.
 • Stort LCD display
 • Ekstra sterk LED varsel lampe / warning beacon
 • Lyd/hørbar advarsel-alarm
 • Utgangs indikatorer
 • Vanntett tastatur
 • Intelligente "Plug-in" sensor moduler
 • Kraftig og sterk støpt innkapsling
 • Dette produktet er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder i gruvedrift.
LES MER >>

Luminans monitor

Luminans  fotometer, overvåker gjennomsnittlig luminans av en tunnel inngang og dens omgivelser. Overvåker fotometer gjennomsnittlig lystetthet innenfor en 20 graders vinkel, over et standard utvalg fra 1 - 9000 cd / m2.
Detektoren er en metall / glass innkapslet silikondiode fotoselle, som filtreres for å gi en reaksjon som etterligner ytelsen av det menneskelige øyet. Detektoren er helt lineær innenfor sitt måleområde , og har en øyeblikkelig reaksjon på endrede lys nivåer.

Nøkkelpunkter.
 • Utgangssignal; 4-20mA
 • Måling av tunnel inngang luminans - 1 - 9000 cd / m2
 • Kalibrert ved bruk av standarder kan spores til UK National Physical Laboratory
 • Nøyaktighet +/- 3%
 • Termostat styrt varmeapparat 
 • Robust aluminiums hus til IP66/IP67
 • Opsjon; Ta -40° til +60° (med dobbel varmer) 

LES MER >>

Belysnings meter (Illuminance)

Belysnings fotometer overvåker gjennomsnittlig belysningsstyrke i en tunnel, i samsvar med kommisjons InterNationale de l'Eclairage, (C.I.E.), publikasjon 88, 1990 anbefalinger, overvåker fotometer gjennomsnittlig belysningsstyrke over et område fra 0 - 20 000 lux.

Detektoren er et metall / glass innkapslet silisiumdiode fotocelle, som filtreres for å gi en reaksjon som etterligner ytelsen av det menneskelige øyet. 
Detektoren er perfekt lineær innenfor sin målerekkevidde, og har en umiddelbar respons på endrede lys nivåer.

Nøkkelpunkter.
 • Utgangssignal; 4-20mA
 • Ta; -40°C til + 50°C
 • Måling av tunnel belysning, 0 - 20,000 lux
 • Kalibrert ved bruk av standarder som kan spores til UK National Physical Laboratory
 • Nøyaktighet +/- 3%
 • Metal / glasset silikon fotodiode , VI filtrert til menneskelig spektral respons 
 • Robust aluminiums hus til IP66
LES MER >>
Share by: