Vann analyse og utslipps rapportering

ONLINE VANN ANALYSE OG
UTSLIPPS RAPPORTERING

Drikkevann & avløpsvann

Vår Østerriske leverandør s::can har verdensledende løsninger for UV/VIS spektrometerprober og sensorer. 
Vi tilbyr online overvåkingssystemer og programvare for drikkevann-, miljø overvåking-, avfalls- og industrielle -vann applikasjoner (in-line eller insert/by-pass). 
Rent og sikkert vann er vår tids viktigeste og kanskje mest sårbare ressurs.

spectro::lyser, spektrofotometer vann analysator 

Spektro: lyser ™ måler hele absorpsjonsspekteret og brukes av mange drikkevannsleverandører over hele verden som en sentral komponent i deres overvåkning av råvann. Spektro :: lyser ™ med evne til å måle og analysere absorpsjonsspekteret i sin helhet, gjør det mulig å gjenkjenne en rekke organiske stoffer. 

Spektro :: lyser ™ UV-overvåking er avhengig av applikasjonen et individuelt utvalg av: NO3-N, COD, BOD, TOC, DOC, UV254, NO2-N, BTX, AOC, fingeravtrykk og spektralalarmer, temperatur og trykk.

Spektro :: lyser ™ UV-Vis-overvåking er avhengig av applikasjonen et individuelt utvalg av TSS, turbiditet, NO3-N, COD, BOD, TOC, DOC, UV254, farge, BTX, O3, H2S, AOC, fingeravtrykk og spektralalarmer , Temperatur og trykk.

Anbefalt av og i samsvar med offentlige myndigheter og internasjonale organer som kinesisk EPA, US EPA og CPCB
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måle prinsipp : UV-Vis spektrometri over det totale område fra 220-720 nm eller 220-390 nm.
 • Multiparameter probe.
 • Ideell for overflate vann, grunn vann, drikke vann og avløpsvann.
 • spectro::lyser™ UV område gir muligheter for overvåking basert på et utvalg av komponenter som NO3-N, COD, BOD, TOC, DOC, UV254, NO2-N, BTX, AOC, komponent gjennkjennelse og spektra alarm, temperatur og trykk
 • spectro::lyser™ UV-Vis område gir muligheter for overvåkning basert på utvalg som TSS, turbiditet, NO3-N, COD, BOD, TOC, DOC, UV254, color, BTX, O3, H2S, AOC, gjennkjennelse og spektra-alarmer, temperatur og trykk.
 • Langtids stabil og vedlikeholdsfri under drift
 • Pre-kalibrert fra fabrikk
 • Automatisk vasking av linser med luft trykk eller børste løsning.
 • Montering og måling direkte in the media (InSitu) eller som en bypass overvåknings stasjon hvor flere sensorer kan installeres i samme stasjon.
 • Driftes via s::can terminaler og s::can programvare.
LES MER >>

i :: scan

i::scan, den nye miniatyr multi-parameter spektrofotometer sonden vil revolusjonere overvåking av vannkvaliteten online. Fra svært kostnads sensitive applikasjoner ned til høyt oppløste "Smart Water Grids", i små ubemannede stasjoner, eller til og med i enkle bygg beskyttelser. 
Den nye i::scan enheten kombinerer høy ytelse til et multi-bølgelengde-spektrofotometer med enda lavere kostnader enn enkle fotometre.

TOC, DOC, COD, COD f, TSS, farge, UV254, UV254f, UVT10, UVT10f, UVT100f, temperatur, NTU/FNU,  
Hovedelementer 

 • s::can plug & measure
 • Ny lys-emitterende teknologi
 • Ingen bevegelige deler
 • Lavt strømforbruk (< 1 W)
 • Kompensert dobbel stråle optikk
 • Valgfri automatisk rengjøring (trykkluft )
 • Tilpasset løsninger
 • Langtidsstabil. 100 % korrosjonsfritt
 • Plugg tilkoblinger
 • 5000 Timer vedlikeholds fri drift
 • Montering og måling direkte I media (In situ) eller i strømnings celle
 • Drift via S::CAN terminaler og S::CAN programvare
LES MER >>

hyper::lyser,  hydrogen peroksid (H2O2) analyse

hyper::lyser er en amperometrisk sensor for overvåking av hydrogenperoksid. Den er ideell for all slags vannbehandling og produserer stabile avlesninger selv ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger. 
Sterke tensider tolereres.
Hovedelementer  
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp : amperometrisk (membran dekket)
 • Ideell for alle typer vannbehandlinger.
 • Svært stabil over tid, og minimalt med vedlikehold.
 • Utskifting av membran kun en gang per år.
 • Avlesninger er stabile selv ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger.
 • Sterke tensider tolereres.
 • Fabrikk kalibrert.
 • Montering og måling i en s::can strømningsselle / bypass løsning.
 • Driftes vias::can terminaler og s::can programvare.
 • Måler H2O2 og temperatur
 • Konsentrasjons område; minimum 0 mg/l til maks 200 mg/l.
LES MER >>

peroxy::lyser, pereddiksyre (PAA) analyse

peroxy::lyser er en amperometrisk sensor for overvåking av pereddiksyre. Den er ideell for all slags vannbehandling og produserer stabile avlesninger selv ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger. 
Sterke overflateaktive stoffer tolereres og er ikke kryss sensitiv for høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid.
Hovedelementer  
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp : amperometrisk (membran dekket)
 • Ideell for alle typer vannbehandlinger
 • Utskifting av membran kun en gang per år.
 • Avlesninger er stabile selv ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger.
 • Sterke tensider tolereres
 • Ikke kryss følsom for høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid.
 • Fabrikk kalibrert
 • Montering og måling i en s::can strømningscelle / bypass løsning.
 • Måler også temperatur
 • Driftes via s::can terminal & s::can programvare
LES MER >>

chlodi::lyser, klordioksid (CIO2) analyse 

chlodi::lyser er en amperometrisk sensor for overvåking av klordioksin. Den er ideell for alle typer vannbehandling og produserer stabile avlesninger selv ved høye fluktuasjoner av pH, temperatur og strømninger. 
Sterke overflateaktive stoffer tolereres og chlodi::lyser er ikke kryssfølsomt for klor.
Hovedelementer 
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: amperometrisk membran dekket
 • Ideell for alle typer vannbehandlinger.
 • langsiktig stabil og laveste vedlikehold i drift.
 • Avlesninger er stabile selv ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger.
 • Ikke kryssefølsom for klor
 • Fabrikk kalibrert
 • Montering og måling i en strømningsselle / bypass.
 • Driftes via s::can terminaler & s::can programvare
LES MER >>

chlori::lyser, elektrokjemisk klor (CI2) analyse 

chlori:: lyser er en revolusjonerende pH og flow uavhengig sensor for overvåking av fritt klor eller total klor. 
Den interne buffer elektrolytten gir pH-uavhengig målinger mellom pH 4 til 10 +, og med sin 3-elektrode system, gir dette meget stabile målinger. 
Høy presisjon er sikret selv ved høye svingninger i pH, temperatur og flow. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: Amperometric (membrane beskytter)
 • Ideell for drikkevann
 • chlori::lyser™ overvåker fri klorin (CI2 + HOCl + OCI) eller total klor.
 • Langtidsstabil med små vedlikeholdskostnader
 • Bytte av membran kun en gang per år.
 • Måler stabilt ved høye svingninger av pH, temperatur og strømninger.
 • Kompenserer svingninger av pH med en unik metode
 • PH område fra 4-10 FCI og 4-12 TCI.
 • Lav kryss sensitivitet mot aktive overflate stoffer.
 • Kryss sensitiv mot klorin dioxide og ozon. Kan kompenseres ved bruk av lesning fra spectro::lyser™
 • Ferdig kalibrert fra fabrikk
 • Montering og måling in en måleselle / by pass.
 • Driftes via s::can terminal & s::can programvare
LES MER >>

ozo::lyser, ozon (O3) analyse

ozo:: lyser er optimalisert for måling av ozon i vannet er. Dette medlemmet av spektrometer familien er optimalisert for å bestemme konsentrasjoner av ozon oppløst i vann on-line og in situ. Den tilbyr et attraktivt alternativ til klassiske elektrokjemiske ozon sensorer, takket være et svært lavt vedlikeholds behov og ekstrem stabilitet. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: UV-Vis spectrometry
 • Multiparameter probe
 • Ideell for drikke vann
 • ozo::lyser II måler turbidtet & ozone
 • Meget stabil over tid og ingen vedlikehold under drift
 • Fabrikk kalibrert
 • Montering og måling direkte i media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
LES MER >>

oxi::lyser, optisk oksygen analysator (O2) 

oxi:: lyser er en optisk multi-parameter sonde som måler konsentrasjonen av oppløst oksygen og temperatur direkte i vannet. 
Den trenger ikke et minimum flow for å produsere nøyaktige målinger, og integrerer temperaturmålinger for On-Line korreksjon. 
Minimal konvensjonelle kalibrering og tilnærmet null vedlikehold. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: optical / fluorescence
 • Multiparameter sensor
 • Ideell for overflate vann, grunnvann og drikkevann, og avløpsvann
 • oxi::lyser™ II overvåker oppløst oksygen & temperatur
 • Meget stabil over tid og ingen vedlikehold under drift.
 • Fabrikk kalibrer
 • Automatisk rengjøring av linser med trykk luft
 • Montering og måling direkte i media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
 • Minimal Vedlikehold (Ingen forbruks deler)
LES MER >>

soli::lyser, optisk "solids" analysator (TSS) 

soli:: lyser er en optisk probe som måler konsentrasjonen av suspendert stoff direkte i vannet. Den integrerer temperatur måling for on-line korreksjon. Bruk av prinsippet med infrarød absorbering, er at målingene ikke er berørt av farger. 
soli:: lyser bruker et automatisk rensesystem med komprimert luft, for fjerning av begroing. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: Optisk (infrarød absorbering)
 • Multiparameter sensor
 • Ideell for avløpsvann
 • soli::lyser overvåker TS (MLSS)
 • Meget stabil over tid og ingen vedlikehold under drift.
 • Fabrikk kalibrert (2 måleområder tilgjengelig)
 • Automatisk rengjøring av linser med trykk luft
 • Montering og måling direkte i media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
 • Minimal Vedlikehold (Ingen forbruks deler)
LES MER >>
chlodi :: lyser er en amperometrisk sensor for overvåking av klordioksyd. Den er ideel for alle typer vannbehandling, og produserer stabile målinger selv ved høye svingninger i pH, temperatur og gjennomstrømmimh.
Sterke tensider tolereres, og chlodi :: lyser ikke kryss sensitiv for klor.

ammo:lyser, ion selektiv ammoniakk (NH4-N) analyse  

ammo::lyzer er en Ion selektiv multi parameter analysator, som har vist å være en absolutt pålitelig enhet som utklasser konvensjonelle analysatorer i form av måle stabilitet og selektivitet. 
s:: can sensoren er ideel for applikasjoner som overflatevann (elver, innsjøer), grunnvann, drikkevann, samt for applikasjoner i avløpsvann (innløp, ventilasjons tanker og avløp). 
Hovedelementer:

ammo::lyser eco. 
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: ISE (ioneselektive elektroder) – med opsjon for potassium kompensering
 • Multiparameter probe
 • ammo::lyser™ II eco: Overvåker NH4-N og temperatur
 • ammo::lyser™ III eco+pH: overvåker I tillegg pH
 • ammo::lyser™ III eco+NO··3-N: Overvåker i tillegg NO3-N
 • ammo::lyser™ IV eco+pH+NO··3-N: Overvåker I tillegg pH and NO3-N
 • Lang tids stabil og fabrikk kalibrert

ammo :: lyser ™ III pro: overvåker NH4-N og temperatur     
     • ammo :: lyser ™ IV pro + pH overvåker NH4-N, temperatur, pH (med                  kalium kompensasjon).
      • ammo :: lyser ™ IV pro + NO3-N overvåker NH4-N, temperatur og                       NO3-N (med kalium kompensasjon). 
 • Automatisk rengjøring med trykk luft
 • Rask og enkel montering med måling direkte I media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
 • Automatisk kompensering for temperatur, opsjon for pH kompensering
 • Ideell for overflate vann, grunn vann og drikke vann
 • Kan også benyttes I avløpsvann applikasjoner
 • Minimalt vedlikehold
 • Levetid på membraner: Typisk 6 måneder for applikasjoner <1mg/l NH4-N, og 1 to 2 år for applikasjoner >1mg/l NH4-N 
LES MER >>

fluor::lyser, ion selektiv fluor analysator 

fluor::lyser er en ion-eselektiv måleanordning som er beregnet for kontinuerlig overvåking av konsentrasjonen av fluor (F) oppløst i vann. Instrumentet måler kontinuerlig temperaturen i mediet og korrigerer den målte konsentrasjonen tilsvarende . For å sikre riktig bruk sonden må den være koblet til en s:can styre innretningen, dvs. en con::kube eller en con::lyte.
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: ISE ion selektiv elektrod
 • fluor::lyser II viser fluoride og temperatur
 • Ingen kryss påvirkning i dikkevann applikasjoner.
 • Multiparameter probe
 • Langtids stabil og fabrikk kalibrert
 • Automatisk rensing med trykk luft.
 • Rask og enkel montering med måling direkte I media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
 • Ideell for drikke van
 • Minimalt vedlikehold 
LES MER >>

condu::lyser, elektrokjemisk konduktivitets analysator 

condu:: lyser er en vedlikeholdsfri og langsiktig stabil probe for on-line måling av ledningsevne, med automatisk temperatur kompensering. Den kan monteres direkte i media eller i en bypass flowcell som gir høy presisjon ved ledende eller induktiv måling. 
Takket være det brede måleområdet, er den ideell for alle varianter av vann. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp condu::lyser II pro: Induktiv måleprinsippcondu::lyser II eco: konduktiv måleprinsipp
 • Multiparameter sensor
 • Ideell for overflate vann, grunn vann saltvann, drikke vann og avløpsvann
 • condu::lyser II måler konduktivitet & temperatur
 • Lang tids stabil med små vedlikeholdskostnader
 • Fabrikk kalibrert
 • Rask og enkel montering med måling direkte I media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software
LES MER >>

redo::lyser, elektrokjemisk redoks analysator 

redo:: lyser er en langsiktig stabil og vedlikeholdsfri sensor for on-line måling av redoks potensialet oppslukt av medium eller i en flyt celle. Takket være en banebrytende referanse elektrode, er høy presisjon garantert i praktisk talt alle medium og under tøffe forhold. Den er pre-kalibrert fra fabrikk og klar til umiddelbar bruk. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: Platin elektrode / differensial måling
 • Multiparameter sensor
 • Ideell for overflate vann, grunn vann og drikke vann og avløpsvann
 • redo::lyser II overvåker ORP & temperatur
 • Lang tids stabil og vedlikeholdsfri under bruk
 • Fabrikk kalibrert
 • Rask og enkel montering med måling direkte i media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåking stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software 
LES MER >>

pH::lyser, elektrokjemisk pH analysator 

pH:: lyser er en vedlikeholdsfri sensor for realtime måling av pH og temperatur, direkte i medium eller i en flow-celle. 
Selv under tøffe forhold (opp til +90 °C) eller i vann med svært lav ledningsevne, er man sikret langtids stabilitet og presis måling. Sensoren er pre-kalibrert fra fabrikken og direkte klar til bruk. 
Hovedelementer
 • s::can plug & measure
 • Måleprinsipp: glass elektrode / differential måling
 • Multiparameter sensor
 • Ideell for overflate vann, grunn vann og drikke vann og avløpsvann
 • pH::lyser II pro viser pH & temperatur pH::lyser II eco viser pH
 • Lang tids stabil og vedlikeholdsfri under drift
 • Fabrikk kalibrert
 • Rask og enkel montering med måling direkte I media (InSitu) eller i en bypass løsning (overvåkning stasjon)
 • Opereres via s::can terminal & s::can software 
LES MER >>

Terminaler og software 
con::cube 

Terminalen con::cube er robust og er spesielt designet for pålitelig drift under de tøffeste forhold utendørs. Den kan brukes til å betjene alle s:: can's måleinstrumenter, og om nødvendig også integrere tredjeparts sensorer. 
Ved hjelp av ulike grensesnitt kommuniserer den fleksibelt med PLC-systemer og databaser. Vi kan tilby moduler for alle vanlige protokoller som brukes for digital overføring eller lesninger som (modbus, profibus etc.). 
Parameter innstillingene kan justeres på stedet via berørings skjermen. 
Både tids-serien og "fingeravtrykk" kan vises via høyoppløselige fargeskjermen. Ved hjelp av en LAN-tilkobling eller integrert modem, kan dette også gjøres fra kontoret. 
Programvaren "ana:: lyte" er optimalisert for best mulig driftssikkerhet, og for enkel bruk. 
Bortsett fra driften av vedlagte sonder, er det også mulig å konfigurere allsidige grensesnitt som (4-20mA ut og innganger, relé utganger og RS485 etc.)
Hovedelement
 • Industri PC med høy oppløsning
 • Opp til 8 s::can sensorer / prober kan tilkobles (plug & measure)
 • Kan vise opp til 24 parametre.
 • Oppsett og kalibrering av alle s::can sensorer
 • Interface til SCADA via analog utgang, relé utgang og RS485 (modbusRTU) integrert, profibusDP som opsjon)
 • Automatisk fil overføring via ethernet eller GPRS (ftp-backup or ssh-rsync) til ekstern server
 • GSM modem og LAN interface integrert, 3G (UMTS) som opsjon - for remote kontroll og data overføring
 • Prosess software ana::lyte eller ana::pro installert
 • Viser komponent parametre, tidsgraf og fingeravtrykk
 • Tilleggs innganger og utganger med ekstern modul)
 • Kontroll av rengjørings venti
 • Lagring av data og loggbo
 • Enkel data overføring via USB-stick
LES MER >>

con::lyte terminal 

Terminalen con:: lyte viser målinger av alle s::can sonder & sensorer koblet på stedet via bakgrunns belysning LCD. 
Syv knapper er tilgjengelige for å sikre drift og endring av innstillinger via software, som er optimalisert med hensyn til brukervennlig betjening og operasjonell sikkerhet. 
Analoge utganger (0/4-20mA), releer for å bli konfigurert og en sum feil relé kan brukes for integrasjon til PLS systemer. 
Hovedelementer
 • s::can terminal
 • Opererer opp til 3 s::can sensorer /prober (plug & measure)
 • Viser opp til 6 komponent parametre (pro)
 • Oppsett og kalibrering av alle s::can sensor elementer
 • Interface til SCADA via 4-20 mA analog utgang
 • Opsjon: modbus RTU eller profibus DP utgang
 • Opsjon: PID kontroll (maks 3)
 • Relé utganger
 • Kontroll av rengjøring`s ventil
 • Integrert datalogger
 • Logg bok er tilgjengelig.
 • Sertifiseringer: CE, UL, CSA og RCM
LES MER >>

con::nect terminal, interface for s::can sensorer 

For drift av spectro:: lyser ™, og interface mot PC brukes. I dette tilfellet kobler grensesnitt boksen con:: nect, proben til datamaskinen / notebook, gir kontroll for komprimert luft til rengjøring og strømforsyning. 
På denne måten, er datamaskinen / notebook forvandlet til en terminal for spectro:: lyser eller andre sensorer/prober. 
Hovedelementer
 • s::can power supply including interface functionality
 • Tilknytting av en s::can spectrometer probe og s::can sensor / ISE probe
 • USB interface til PC/notebook
 • RS485 interface til SCADA (modbusRTU integrert, profibusDP som opsjon)
 • Viktig ved kabel lengder over 37.5m (repeater functionality
 • Kontroll av rengjørings ventil
 • Power supply 12 VDC and 230 VAC or 24 VDC
LES MER >>
Share by: